Til forside
 

Baggrund

"Gårdens bygninger - fredede landbrugsbygningers brug og bevaring" er resultatet af et forskningsprojekt under fællestitlen "Gårdens Landskab". Projektet blev igangsat i 1999 for en bevilling fra Forskningsrådenes fælles satsningsområde "Det Agrare Landskab i Danmark".

"Gårdens Landskab" består af tre dele. Første og anden del har ligget til grund for udgivelsen af bøgerne: "Jeg en gård mig bygge vil - der skal være have til" og "Taks og trempel - Havekultur og byggeskik på Als gennem 200 år" af Peter Dragsbo og Helle Ravn. Tredje del foreligger her i elektronisk form.

Arbejdstitlen for projektet har været: "Gårdens bygninger - rehabilitering og revitalisering af fredede gårdbygninger" - det vil sige: genopretning og genbrug af landbrugets bygningsfredede driftsbygninger. Der er ikke tidligere gennemført undersøgelser af måden, de fredede bygninger forvaltes på.

 

 

Udskriv hele afsnittet om baggrund, matrialets opbygning, målgruppen og samarbejdspartner i en printervenlig udgave.