Til forside
 

Samarbejdsparter

Først en tak til ejerne af de bygningsfredede gårde, som har taget venligt imod mig og bidraget med oplysninger. En særlig tak til Monica Holstein, Elise Granløkke og Jørgen Madsen, og Geert Honnens de Lichtenberg for interesseret medvirken ved udarbejdelsen af de tre handlingsplaner. Her skal også lyde en tak til Mette Bo som har givet mig og min kone husly på Askø.

Dernæst en tak til arkitekterne, der engageret har arbejdet med handlingsplanerne: Lars Nikolai Bock, Tegnestuen Mejeriet a/s ved Clara Rigenstrup og Bente Lange med medarbejderne Jacob Johan Würtzen og Sünje Rüter.

Tak til Erik Einar HolmsTegnestue ved arkitekterne Erik Einar Holm og Steffen Søndergaard, arkitekt Nikolaj Hyllestad samt museumsinspektør Kim Clausen for beredvilligt udlån af originaltegninger og fotos. Som det fremgår af undersøgelsen, har Erik Einar Holms Tegnestue gennem en omfattende og lødig praksis ydet væsentlige bidrag til bevaringen af fredede landbrugsbygninger.

Endelig en tak til cand. mag. Kenneth Johansen, som har hjulpet til i projektets indledende fase, og arkitekterne Anders Brüel og Dorthe Bendtsen samt cand. mag, Caspar Jørgensen for gennemlæsning af manuskriptet og konstruktive kommentarer. Og teknisk chef Kenneth Olsen og web udvikler Kim Olsen skal have tak for at have bragt projektet på nettet.

Der skal også lyde en tak til partnerne i fællesprojektet "Landbrugets bygninger og -landskab" under forstanderskab af arkitekterne Per Kruse og Ole Mouritsen.

Tak til Skov- og Naturstyrelsen for positiv indstilling til frikøb og til Kulturarvsstyrelsen for stor imødekommenhed, da arbejdet skulle gøres færdigt.

Den største tak skal dog lyde til Peter Dragsbo, leder af Muset på Sønderborg Slot, og Helle Ravn, museumsinspektør ved Langelands Museum, som har været de mest inspirerende og opmuntrende samarbejdspartnere, jeg kunne ønske mig. Vore køreture - med observationer og diskussioner af bygnings- og havekulturkultur - er et godt minde fra arbejdsprocessen. Peter Dragsbo skal tillige have tak for at have taget slæbet med projektets forankring i fællesprojektet.

Ebbe Keld Pedersen

København december 2003

 

 

Udskriv hele afsnittet om baggrund, matrialets opbygning, målgruppen og samarbejdspartner i en printervenlig udgave.