Til forside
 

Målgruppen

Projektet henvender sig i første række til dem, som i det daglige arbejder med bygningsfredning. Det vil sige fredningsmyndigheden, dens konsulenter, Det Særlige Bygningssyn samt arkitekter og andre, der virker som rådgivere for ejere af bygningsfredede ejendomme.

Projektet kan betragtes som et indlæg i den faglige debat og derved have videre interesse for bevaringsorganisationer, uddannelsessteder og kulturhistoriske museer. For ejerne af de fredede bygninger og den interesserede lægmand kan projektet give et indblik i bygningsfredningsarbejdets mange facetter.

Men i sidste ende er projektets resultater i den form, de foreligger her, den fuldstændige afrapportering til Forskningsrådene, som har bekostet undersøgelsen. En kortere sammenfatning fremgår af fællesprojektets selvstændige rapport "Projekt Landbrugsbygninger og -landskab".

 

 

Udskriv hele afsnittet om baggrund, matrialets opbygning, målgruppen og samarbejdspartner i en printervenlig udgave.