Til forside
 

Eksempler på ændret anvendelse - introduktion

Undersøgelsen omfatter tre eksempler på gårde, hvor driftsbygningerne har fået ændret anvendelse: Gåsemandens Gård, Hviidsminde og Thorupsgård.

Efter gennemgangen af byggesagerne på den enkelte ejendom føres en diskussion af en række udvalgte aspekter af forvaltningsmæssig, restaureringsfaglig og mere generel fredningsfaglig karakter, som byggesagerne kan give anledning. Diskussionen er fremstillet som en fortløbende redegørelse, hvor de enkelte aspekter er nummereret.

Oversigt      
Gåsemandens Gård Hviidsminde Thorupsgård
Forvaltningsmæssige aspekter

1,2,3,10 1,2,3 1,2,3,4,5,6
Restaureringsfaglige aspekter

6,7,8,9 4,5,6,7,
8,9,10
7,8,9,10,11,
12,13,14
Generelle fredningsfaglige aspekter 4,5,11,12    

Præsentationen af de tre eksempler sammenfattes i kapitlet Tålegrænser ved ændret anvendelse, som samtidig er undersøgelsens konklusion for de tre ejendommes vedkommende.