Til forside
 

Eksempler på fortsat jordbrugsmæssig drift - introduktion

Undersøgelsen omfatter fem eksempler på gårde, hvor driftsbygningerne fortsat anvendes i den jordbrugsmæssige drift: Hennegård, Østergård, Gammel Ryomgård, Kærbygård og Nybro. Der har her med en enkelt undtagelse, Hennegård, været tale om ombygning eller nyindretning indenfor de bestående bygningsmæssige rammer. Funktioner eller driftsformer, som ikke har kunnet rummes, er blevet placeret i nybyggeri.

Der er ikke - som ved eksemplerne på ændret anvendelse - ført nogen diskussion af de forvaltningsmæssige, restaureringsfaglige og fredningsfaglige aspekter, ligesom spørgsmålet om tålegrænser ikke er særskilt belyst. Men eksemplerne danner baggrund for flere af de betragtninger, der er indeholdt i de generelle afsnit.